ASTRA

Podczas projektowania kolejnych wzorów z których jedne wydawały mi się bardziej udane, a inne mniej wpadłem na pomysł ożywienia wzoru kwiatowego. Tak powstał pierwszy prototyp, jednak sposób w jaki poruszał się nie był dla mnie zadowalający. Wiele czasu poświęconego na obserwację działania, wielokrotnym wprowadzaniu zmian i doskonaleń zaowocowały powstaniem efektu finalnego. Tak powstała Astra.

Astra korzysta z mechanizmu który stworzyłem i doskonaliłem przez cały rok. Mechanizm ten do działania wykorzystuje przyciąganie ziemskie dlatego został nazwany grawitacyjnym. Dla poprawnego działania mechanizmu konieczne jest zainstalowanie rzeźby na ścianie pod odpowiednim kątem.

RZEŹBA KINETYCZNA ASTRA


wysokość 112 cm

szerokość 80 cm

przybliżony
czas działania 5h


Cena 4800 zł